Inschrijvingen 2021

Beste leden,

Het zeer vreemde jaar 2020 loopt ten einde. We hielden ondertussen al nieuwe inschrijvingen voor 2021.
Ook deze week kan het lidmaatschap bij de ingang van het zwembad verlengd worden.
Een inschrijving is pas definitief wanneer het lidgeld betaald is.
Nog tot eind december krijgen bestaande leden voorrang.
Daarna bekijken we de stand van zaken en zullen we jullie informeren i.v.m. eventuele nieuwe inschrijvingen.

We wensen jullie allemaal een fijn en gezond eindejaar!
Team Waternikkers