De zeeotters

In deze groep zwemmen de kinderen voor de eerste keer over de volledige

lengte van het zwembad (25m). Er wordt dan ook veel aan de conditie gewerkt.

De zwemstijlen worden verder geperfectioneerd.  

De rugslag wordt volledig aangeleerd.