Nieuwe inschrijvingen

Beste,

Met het begin van een nieuw jaar organiseren we traditioneel ook nieuwe inschrijvingen. Gezien de huidige situatie verloopt dit anders dan andere jaren.
Onze leden van 2020 konden hun lidmaatschap in december vernieuwen en dat werd ondertussen door een kleine 100 leden gedaan.

Vanaf dinsdag kunnen ook nieuwe leden zich inschrijven. De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen aan de kassa (ingang van het zwembad) op dinsdag (en vrijdag) vanaf 18:30 tot rond 19:45.
Gezien we met voorinschrijvingen en beperkte aantallen per zwemles moeten werken, kan de dag van inschrijving niet aan de zwemles deelgenomen worden.
Pas wanneer de betaling gebeurd is, worden de zwemmers ingeschreven en opgenomen in ons ledenbestand. Jullie krijgen dan wekelijks een mail om een plaatsje te reserveren voor de week erop.

Wanneer we ons maximaal aantal leden bereikt hebben, stoppen we (tijdelijk) de inschrijvingen. Dit om een goede werking te kunnen blijven garanderen.
We kunnen hier dan ook geen uitzonderingen meer toestaan.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur

Inschrijvingen 2021

Beste leden,

Het zeer vreemde jaar 2020 loopt ten einde. We hielden ondertussen al nieuwe inschrijvingen voor 2021.
Ook deze week kan het lidmaatschap bij de ingang van het zwembad verlengd worden.
Een inschrijving is pas definitief wanneer het lidgeld betaald is.
Nog tot eind december krijgen bestaande leden voorrang.
Daarna bekijken we de stand van zaken en zullen we jullie informeren i.v.m. eventuele nieuwe inschrijvingen.

We wensen jullie allemaal een fijn en gezond eindejaar!
Team Waternikkers

Heropstart zwemlessen

Beste leden,

We kregen dit weekend het bericht dat we de zwemlessen voor zwemmers t.e.m. 12 jaar opnieuw mogen opstarten.
Vanaf vrijdag 4 december vliegen (zwemmen) we er opnieuw in. We blijven dezelfde werking en maatregelen hanteren.
Alle leden ontvangen wekelijks een mail om in te tekenen op één van onze lesmomenten.

Sportieve groeten,
Team Waternikkers

Nieuwe heropstart zwemlessen

Beste leden,
Zoals u wellicht reeds heeft vernomen in de media mogen de zwembaden binnenkort opnieuw de deuren openen.
Wij wachten nog op een bericht vanuit de gemeente Bredene.
Van zodra wij meer weten, brengen wij iedereen via mail op de hoogte i.v.m. een heropstart van de zwemlessen.
Sportieve groeten,
Team Waternikkers